Vážený návštevník, tu si môžete overiť či kontrolovaná osoba, bola vyškolená v súlade s §21 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov a stala sa "OPRÁVNENOU OSOBOU" pre spracúvanie osobných údajov.(c) Copyright 2015 EuroTRADING s.r.o. Optimalizované pre FireFox,OPERA,CHROME, SAFARI, IE8. Všetký práva vyhradené. Ste náš 6755 návštevník.